CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO ĐẠO[/row]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PUBLIC

KHÓA HỌC
THỜI GIAN KHAI GIẢNG
ĐỊA ĐIỂM
THAM GIA
Sap Khai GiangQuản trị nhân sự bằng truyền cảm hứng
21, 22/02/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKhóa đào tạo nghề nhân sự offline
Khai giảng 04/03/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangSếp giỏi không làm tất cả
21,22-02/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBÍ quyết tuyển dụng từ A-Z
Dự kiến tháng 5/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangMoti team (Tạo động lực cho đội ngũ)
Dự kiến tháng 5/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrain The Trainer Plus
Ngày 13,14,15/4/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangHoàn thiện hồ sơ nhân sự
Dự kiến tháng 6/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangPower of team (Sức mạnh đội ngũ)
07,08-03/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng quản trị cho đội ngũ cấp trung
Dự kiến tháng 3/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangXây dựng KPI và BSC
Dự kiến tháng 4/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng bán hàng qua điện thoại
Dự kiến tháng 6/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangGiao tiếp công sở
Dự kiến tháng 5/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrình bày đỉnh cao
Dự kiến tháng 2/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangQuản lý mục tiêu và lập kế hoạch
Dự kiến tháng 2/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng facebook
Dự kiến tháng 3/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng zalo
Dự kiến tháng 4/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKiểm soát Stress
Dự kiến tháng 5/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai Giang POWER OF TEAM STAFF
Ngày 22, 23/06/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangQuản trị marketing dành cho chủ doanh nghiệp/lãnh đạo
Ngày 27,28/12/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangNhân sự 4.0 – Làm thế nào để tuyển, dùng, giữ nhân sự hiệu quả?
Ngày 14,15/12/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangNghề nhân sự
Bắt đầu từ 04/03/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký


[/row]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

KHÓA HỌC
THỜI GIAN DỰ KIẾN
ĐỊA ĐIỂM</b
THAM GIA</b
Sap Khai GiangKỹ năng làm việc đội nhóm
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng lập kế hoạch và theo đuổi mục tiêu
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangGiao tiếp ứng xử
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng bán hàng
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng giao tiếp khách hàng
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangVăn hóa ứng xử nội bộ
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTư duy sáng tạo và đổi mới
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng tự tạo động lực và lãnh đạo bản thân
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký


[/row]

CÁC ĐỐI TÁC[/row]