KHÓA HỌC XÂY DỰNG CHỈ SỐ KPI VÀ BSC

“Khóa học  Xây dựng chỉ số KPI và BSC”  đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo, nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà quản lý, những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

A. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Nâng cao kiến thức về hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu quả làm việc (KPI)

– Tổ chức và xây dựng một hệ thống KPI hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, từ bản đồ mục tiêu, KPI phòng ban cho đến phân bổ, đánh giá KPI cá nhân

– Ứng dụng phần mềm KPI vào quản trị KPI CÁ NHÂN và KPI DOANH NGHIỆP

– Tư vấn, hướng dẫn sử dụng BSC-KPI để tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp

– Sử dụng BSC & KPI để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

– Hình thành hệ thống lương thưởng trên cơ sở BSC & KPI

– Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI;

– Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện KPI;

B. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc;

– Cán bộ quản lý trung và cao cấp;

– Cán bộ phòng Kế hoạch, Quản lý nhân sự;

– Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp;

– Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc.

C. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

1. Giới thiệu tổng quan về BSC – KPI kèm những ví dụ áp dụng thực tiễn và những ngộ nhận doanh nghiệp thường mắc phải.

2. Mô hình Thẻ Điểm Cân Bằng – Góc nhìn cá nhân và Doanh nghiệp.

3. Thực hành xây dựng BSC, thảo luận và phản biện theo nhóm.

4. Phương pháp chuyển đổi từ mục tiêu sang các chỉ số đo lường chính – lượng hóa được (KRI, PI & KPI) theo tiêu chí SMART.

5. Làm bài tập chuyển đổi mục tiêu sang KPI. Thảo luận và phản biện trên kết quả thực hiện bài tập.

6. Đào tạo phương pháp phân công trách nhiệm theo ma trận chức năng ( Chuyển đổi cách thức chia đều KPI để đánh giá hiện tại của doanh nghiệp sang cách thức đánh giá để phối hợp hoàn thành mục tiêu Công ty).

7. Công tác chuẩn bị và những điểm cần lưu ý để triển khai dự án KPI thành công.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình, Anh/ Chị vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ qua: 

Điện thoại: 0236 3 922 555 – Hotline: 0903 548 333 – 0905 181 999

Email: edutainmentvn@gmail.com

 

Tại Edutainment Viet Nam, bạn có thể quan tâm các khóa học:

– Xem thêm: Sếp giỏi không làm tất cả

– Xem thêm: Bí quyết tuyển dụng từ A-Z

– Xem thêm: Train the trainer plus

– Xem thêm: Kỹ năng quản trị cho đội ngũ cấp trung

– Xem thêm: Kỹ năng làm việc nhóm

– Xem thêm: Nghệ thuật chăm sóc khách hàng

– Xem thêm: Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

– Xem thêm: Giao tiếp công sở

– Xem thêm: Trình bày đỉnh cao

– Xem thêm: Điều hành cuộc họp

– Xem thêm: Quản lý mục tiêu và lập kế hoạch

– Xem thêm: Bán hàng facebook

– Xem thêm: Bán hàng zalo

– Xem thêm: Kiểm soát stress

 

CÁC ĐỐI TÁC

doi-tac-cua-edu-2