CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN

Những khóa học đầy giá trị của Edutainment Việt Nam đã giúp bản thân tôi nhận ra vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định tạo ra những lợi thế cạnh tranh như chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, tác động đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó còn ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến việc hình thành mục tiêu, chiến lược và chính sách, nó tạo ra tính định hướng có tính chất chiến lược cho bản thân doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho việc thực hiện thành công chiến lược đã lựa chọn của doanh nghiệp.

Và từ giờ tôi sẽ lấy văn hóa doanh nghiệp là công cụ trọng yếu đầu tiên để quản lý điều hành. Cảm ơn sự cho đi của Edutainment.

                                                                                       Phạm Thanh Tùng – Giám đốc Công ty Milimet Vuông

Facebook Comments
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN BỘ 3 EBOOK MIỄN PHÍ VỀ NGHỆ THUẬT NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG