HỌC VIÊN CHIA SẺ

Văn hoá được hiểu như một hệ thống những chuẩn mực và giá trị mà những thành viên trong cộng đồng tác động lẫn nhau, thực hiện và sự tác động ấy tạo nên một sự khác biệt.

Văn hóa doanh nghiệp rất cần thiết cho một doanh nghiệp, nó có thể làm cho một tổ chức doanh nghiệp phát triển, và nếu thiếu nó, sẽ làm cho công ty lụi tàn.

Đó là những kiến thức và giá trị tôi nhận được từ Edutainment Việt Nam, cảm ơn sự cho đi rất lớn của chị CEO Ngô Bích Hà. Chúc Chị và Edutainment ngày càng phát triển hơn, mang nhiều giá trị lớn hơn nữa tới tất cả các doanh nghiệp trên cả nước.

                                                                                                                                         UyenNguyen Hv – Quản lý

Facebook Comments
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN BỘ 3 EBOOK MIỄN PHÍ VỀ NGHỆ THUẬT NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG