HỌC VIÊN CẢM NHẬN

Khi xây dựng doanh nghiệp, tôi chỉ chú trọng đến vấn đề cơ cấu, tổ chức, nhân sự và thị trường. Nhưng không chỉ có thế, còn một yếu tố quan trọng hơn mà tôi cũng như các doanh nghiệp lớn hiện nay ít chú ý tới – đó là Văn hóa doanh nghiệp.

Tôi sớm nhận ra điều này cũng nhờ vào các khóa học của Edutainment Việt Nam, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được những giá trị từ CEO Ngô Bích Hà, nhận thức được tầm quan trọng của Văn hóa trong doanh nghiệp ý nghĩa như thế nào.

Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa cuộc đời của những người sáng lập. Và ngoài ra nó còn có rất nhiều ý nghĩa khác nữa mà CEO đã chia sẻ, tôi nghĩ là tôi sé áp dụng những điều mà tôi nhận được này vào công việc quản lý doanh nghiệp của tôi thật tốt.

Cảm ơn Edutainment Việt Nam và chị Ngô Bích Hà, chúc chị và công ty ngày càng phát triển xa hơn nữa.

Trần Duy Khoa – Giám đốc Công ty Cổ phần Sống đẹp

Facebook Comments
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN BỘ 3 EBOOK MIỄN PHÍ VỀ NGHỆ THUẬT NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG