Trước tiên, lí vì mình dịch bài xích này, vì fan viết bao gồm đồng cách nhìn với mình và mình nghĩ cũng khá nhiều tín đồ chứ ko riêng gì mình