Đào tạo tập trung

HINH CHUONG TRINH PUBLIC 2 - Đào tạo tập trung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẬP TRUNG

Sap Khai GiangNghệ thuật chăm sóc khách hàng

Dự kiến tháng 2/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng hội thảo

Dự kiến tháng 6/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
KHÓA HỌC
THỜI GIAN DỰ KIẾN
ĐỊA ĐIỂM</b
THAM GIA</b
Sap Khai GiangSếp giỏi không làm tất cả
Dự kiến tháng 4/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBÍ quyết tuyển dụng từ A-Z
Dự kiến tháng 5/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrain The Trainer Plus
Dự kiến tháng 3/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangHoàn thiện hồ sơ nhân sự
Dự kiến tháng 6/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangPower of team (Sức mạnh đội ngũ)
Dự kiến tháng 2/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng quản trị cho đội ngũ cấp trung
Dự kiến tháng 3/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangXây dựng KPI và BSC
Dự kiến tháng 4/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng bán hàng qua điện thoại
Dự kiến tháng 6/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangGiao tiếp công sở
Dự kiến tháng 5/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrình bày đỉnh cao
Dự kiến tháng 2/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangQuản lý mục tiêu và lập kế hoạch
Dự kiến tháng 2/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng facebook
Dự kiến tháng 3/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng zalo
Dự kiến tháng 4/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKiểm soát Stress
Dự kiến tháng 5/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký

CÁC ĐỐI TÁC

doi tac cua edu 2 1024x495 - Đào tạo tập trung