CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO ĐẠO


cac chuong trinh dao tao edu - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO ĐẠO

[/row]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PUBLIC

KHÓA HỌC
THỜI GIAN KHAI GIẢNG
ĐỊA ĐIỂM
THAM GIA
Sap Khai GiangPower of team – staff 2019
25, 26/10/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangAuto team – Tự động hóa nhân sự
12,13,14/12/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangChinh phục khách hàng từ tâm
8, 9/11/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangMoti team (Tạo động lực cho đội ngũ)
Dự kiến tháng 5/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrain The Trainer Plus
Ngày 13,14,15/4/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangHoàn thiện hồ sơ nhân sự
Dự kiến tháng 6/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangPower of team (Sức mạnh đội ngũ)
07,08-03/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng quản trị cho đội ngũ cấp trung
Dự kiến tháng 3/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangXây dựng KPI và BSC
Dự kiến tháng 4/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKhóa đào tạo nghề nhân sự offline Khai giảng 04/03/2019
Sap Khai GiangKỹ năng bán hàng qua điện thoại
Dự kiến tháng 6/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangGiao tiếp công sở
Dự kiến tháng 5/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrình bày đỉnh cao
Dự kiến tháng 2/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangQuản lý mục tiêu và lập kế hoạch
Dự kiến tháng 2/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng facebook
Dự kiến tháng 3/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng zalo
Dự kiến tháng 4/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKiểm soát Stress
Dự kiến tháng 5/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangNghề nhân sự
Bắt đầu từ 04/03/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký


[/row]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

KHÓA HỌC
THỜI GIAN DỰ KIẾN
ĐỊA ĐIỂM</b
THAM GIA</b
Sap Khai GiangKỹ năng làm việc đội nhóm
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng lập kế hoạch và theo đuổi mục tiêu
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangGiao tiếp ứng xử
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng bán hàng
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng giao tiếp khách hàng
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangVăn hóa ứng xử nội bộ
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTư duy sáng tạo và đổi mới
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng tự tạo động lực và lãnh đạo bản thân
Trao đổi giữa 2 bên
TP. Đà Nẵng
Đăng ký


[/row]

CÁC ĐỐI TÁC


doi tac cua edu 2 1024x495 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO ĐẠO

[/row]