Bạn đã xem tài liệu "Đề thi olympic học sinh xuất sắc lớp 6, 7, 8 môn chất hóa học Lớp 8 - Năm học 2020-2021", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên

Bạn đang xem: Tài liệu đề thi olympic hóa học lớp 8

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
de_thi_olympic_hoc_sinh_gioi_lop_6_7_8_mon_hoa_hoc_lop_8_nam.docx

Nội dung text: Đề thi olympic học sinh xuất sắc lớp 6, 7, 8 môn hóa học Lớp 8 - Năm học 2020-2021

UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI OLYMPIC HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020-2021 Môn: HÓA HỌC – Lớp 8 Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC bài 1 (4,0 điểm): a) Em hãy điền số liệu không đủ (vào ô ?) thế nào cho thích vừa lòng và lý giải vì sao em gồm số liệu đó. Kí hiệu hóa Số electron Số proton Số nơtron trọng lượng học nguyên tử X 26 ? ? 56 Y ? 19 đôi mươi ? Z ? ? ? 1 (X, Y, Z là các nguyên tố hóa học không biết) b) Tính khối lượng khí oxi tất cả trong một chống học tất cả kích thước: chiều rộng lớn 6m; chiều lâu năm 7m; chiều cao 3,2m. Biết rằng: trong ko khí, oxi chiếm 21% về thể tích và xem không chứa đồ vật trong phòng học. Bài 2 (4,0 điểm): a) cho những chất: KMn
O4, SO3, Zn, K, Cu
O, KCl
O3, Fe2O3, P2O5, Ca
O, Ca
CO3. Hãy mang lại biết: - chất nào sức nóng phân chiếm được oxi? - chất nào công dụng được cùng với H2O? - chất nào tính năng được cùng với H2? Em hãy viết phương trình chất hóa học (PTHH) thuộc với đk xảy ra bội nghịch ứng. B) Viết PTHH (nếu có), nêu và giải thích hiện tượng xảy ra và khi triển khai các thử nghiệm sau: - Nhúng cây đinh sắt vào dung dịch Cu
SO4. - mang lại miếng Na bé dại vào ống nghiệm cất dung dịch Mg
Cl2. - cho 1 mẫu natri vào cốc nước trộn lẫn dung dịch phenolphtalein. Kế tiếp cho tiếp dung dịch HNO3 vào cốc. Bài 3 (4,0 điểm): a) Chỉ được sử dụng phenolphtalein hãy nhận thấy 4 dung dịch bị mất nhãn chứa: KOH, KCl, H2SO4, Ba
Cl2. Nêu cách nhận biết và viết những PTHH. B) mang đến 24,75gam hidroxit của kim loại hóa trị II tác dụng với 400gam dung dịch axit sunfuric 9,8%. Để th-nc axit còn dư phải dùng 150ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Tìm công thức hóa học tập của hidroxit. Bài bác 4: (4,0 điểm) a) Đốt cháy 6,2gam phốt pho trong bình khí oxi lấy dư. Cho sản phẩm cháy hòa hợp vào 235,8 gam nước thu được dung dịch axit có khối lượng riêng 1,25g/ml. Hãy tính C% và centimet của dung dịch axit.b) Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng phương pháp nhiệt phân KMn
O4 hoặc nhiệt phân KCl
O3. Hãy tính tỉ lệ cân nặng giữa KMn
O4 cùng KCl
O3 để thu được lượng oxi bởi nhau. Bài 5 (4,0 điểm): a) đến 22,2gam tất cả hổn hợp bột A bao gồm Al, Fe, Zn tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl chiếm được 1,05gam H2 và dung dịch chứa những muối. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được a gam tất cả hổn hợp muối khan. Tính a. B) đến 23,6 gam tất cả hổn hợp B có Mg, Fe, Cu chức năng vừa đầy đủ với dung dịch cất 18,25 gam HCl được dung dịch C cùng 12,8 gam hóa học không tan. Tính thể tích khi H2 thu được và thành phần tỷ lệ theo trọng lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp B. Ghi chú: - những thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. - học sinh được thực hiện Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học cùng bảng tính tan của những chất. ===UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI OLYMPIC HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020-2021 Môn: HÓA HỌC – Lớp 8 HƯỚNG DẪN CHẤM bài xích 1 (4,0 điểm): Kí hiệu hóa Số electron Số proton Số nơtron Nguyên tử học khối X 26 26 30 56 1,0 Y 19 19 20 39 Z 1 1 0 1 Giải thích: Đúng mỗi nguyên tố mang đến 0,25 điểm). Nguyên tố X: p. = e = 26 0,50 phường + n = 56 n = 30 nhân tố Y: e = p = 19 0,50 m = p+n = 19 + trăng tròn =39 yếu tắc Z: m = 1 nên p =1 e =1 và n = 0. 0,50 Thể tích căn phòng: 6 x 7 x 3,2 = 134,4 m3 = 134400 lít 0,50 Thể tích oxi: 171500. 21% = 28224(lít) 0,50 cân nặng khí oxi: = 28224.32:22,4 (gam) = 40320 (gam) 0,50 = 40,32 (kg) bài 2 (4,0 điểm): hóa học nhiệt phân nhận được oxi là: 0 2KMn
O t K Mn
O + Mn
O + O 4 2 4 2 2 0,50 t0 2KCLO3  2KCl + 3O2 (Không yêu cầu ghi nhiệt phân Ca
O) Chất tính năng được cùng với H2O: SO3 + H2O H2SO4 P2O5 + 3H2O 2H3PO4 1,00 2K +2H2O 2K(OH) + H2 Ca
O + H2O Ca(OH)2 Chất chức năng với H2: t0 Cu
O + H2  Cu + H2O 0,50 t0 Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O sắt + Cu
SO4 Fe
SO4 + Cu Cây đinh fe dần đưa sang màu đỏ do Cu chế tạo thành bám vào. Blue color của 0,50 hỗn hợp nhạt dần bởi lượng Cu
SO4 giảm. 2 na + H2O 2Na
OH + H2 Na
OH + Mg
Cl2 Mg(OH)2  + Na
Cl. 0,50 gồm khí thoát ra và hiện ra kết tủa trắng, mãng cầu + H2O Na
OH + H2  1,00Na
OH + HNO3 Na
NO3 + H2O chủng loại Na điều khiển xe trên mặt nước, tung dần, tỏa nhiệt gồm khí bay ra (H2 với hơi nước), hỗn hợp phenolphtalein đưa sang color hồng (do tạo thành hỗn hợp Bazơ). Khi cho HNO3 vào thì dung dịch màu hồng mất màu vì chưng Bazơ bị trung hòa. Bài xích 3 (4,0 điểm): a) Chỉ được sử dụng phenolphtalein hãy phân biệt 4 dung dịch bị mất nhãn chứa: KOH, KCl, H2SO4, Ba
Cl2. Thử những dung dịch trên bằng phenolphtalein nhận biết dung dịch KOH làm hồng 0,50 phenolphtalein. Cho dung dịch KOH bao gồm màu hồng làm việc trên vào 3 mẫu mã thử còn lại phân biệt H 2SO4 làm mất đi màu hồng. 0,50 H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O mang dung dịch H2SO4 vừa nhận ra ở trên cho vào 2 mẫu mã thử còn lại nhận biết Ba
Cl2 có kết tủa, KCl ko phản ứng. 0,50 H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + 2HCl gọi R là sắt kẽm kim loại và là nguyên tử khối của kim loại. Công thức hóa học tập 0,25 của hidroxit là R(OH)2. R(OH) + H SO RSO + 2H O. (1) 2 2 4 4 2 0,50 H2SO4 + Ca(OH)2 = Ca
SO4 + 2H2O. (2) n H2SO4 = (400.9,8): (100.98) = 0,4 (mol) n Ca(OH)2 = 150.1:1000 = 0,15 (mol). 0,50 n R(OH)2 = 24,75: (R + 34). Trường đoản cú (2) được số mol H SO thừa là 0,15 (mol). 2 4 0,50 Số mol H2SO4 tham gia (1) là: 0,4 – 0,15 = 0,25 (mol). 24,75 0,25 R 34 24,75 : 0,25 99 Theo (1) được: R 34 . 0,50 R 99 34 65 Vậy R là Zn cách làm hóa học của hidroxit là: Zn(OH)2 0,25 bài 4: (4,0 điểm) n
P = 6,2:31 = 0,2 (mol) 4P + 5O2 2P2O5 (1) 0,50 3H2O + P2O5 2H3PO4 (2) Tính theo (1) được n
P O là: 0,1 (mol) = 0,1.142 = 14,2 (gam). 2 5 0,50 Tính theo (2) được n
H3PO4 là: 0,2 (mol) = 0,2. 98 = 19,6 (gam). Cân nặng dung dịch là: 14,2 + 235,8 = 250 (gam). 0,50 C% = 19,6.100% : 250 = 7,84% Thể tích dung dịch là: 250: 1,25 = 200ml = 0,2 (lít). 0,50 centimet = 0,2: 0,2 =1M hotline a, b thứu tự là khối lượng KMn
O và KCl
O : 4 3 0,25 2KMn
O4 K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2 (1) 2.158 (g) 1 (mol) a 0,50 Số mol oxi chế tạo thành khi dùng a gam KMn
O4 là (mol) 3162KCl
O3 2KCl + 3O2 (2) 0,25 2.122,5 3 0,50 Số mol oxi tạo nên thành là 3b: 245 vị lượng oxi thu được sinh sống (1) với (2) đều bằng nhau nên: a 3b a 3.316 0,50 3,87 316 245 b 245 bài xích 5 (4,0 điểm): Giải: 2Al + 6HCl = 2Al
Cl3 + 3H2 (1) sắt + 2HCl = Fe
Cl2 + H2 (2) 0,50 Zn + 2HCl = Zn
Cl2 + H2 (3) n
H2 = 1,05 : 2 = 0,525 (mol) tự (1), (2), (3) có: n = 2.n = 1,05 (mol) HCl H2 0,50 m
HCl = 1,05. 36,5 = 38,325 (gam). Áp dụng định điều khoản bảo toàn khối lượng, ta có: m + m = m + m . Kim loại HCl muối hạt hidro 0,50 mmuối = mkim nhiều loại + m
HCl - mhidro. = 22,2 + 38,325 -1,05 = 59,475 (gam). Cu không tính năng với hỗn hợp HCl đề xuất 12,8 gam là cân nặng Cu. Trọng lượng hỗn phù hợp Mg, sắt là 23,6 – 12,8 = 10,8 0,50 n
HCl = 18,25: 36,5 = 0,5 (mol). PTHH: Mg + 2HCl = Mg
Cl2 + H2 (1) 0,50 sắt + 2HCl = Fe
Cl2 + H2 (2) Theo (1) và (2) số mol H bằng ½ số mol HCl 2 0,25 thể tích H2 là ½.0,5.22,4 =5,6 lít gọi x là khối lượng Mg bao gồm trong láo hợp, trọng lượng Fe là 10,6 – x x 10,8 x 0,25 Tính theo số mol HCl cần: 2. 2. 0,5 24 56 56x + 10,8.24 – 24x = 0,25.24.56 32x = 76,8 x = 2,4 0,50 Vậy khối lượng Mg là 2,4 gam; trọng lượng Fe là 8,4 %Mg: 2,4.100%:23,6 = 10,17% %Fe: 8,4.100%:23,6 = 35,59% 0,50 %Cu: 12,8.100%:23,6 = 54,24% ===
Bạn vẫn xem tài liệu "Đề thi Olympic môn hóa học 8", để sở hữu tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Tài liệu gắn kèm:

*
de_thi_olympic_mon_hoa_hoc_8.doc

Nội dung text: Đề thi Olympic môn chất hóa học 8

TRƯỜNG thcs THANH CAO ĐỀ THI OLYMPIC MÔN HÓA HỌC 8 Thời gian:120 phút Câu 1 (3đ) a, xác định hóa trị của những nguyên tố chứa trong những hợp hóa học được màn trình diễn bằng những công thức hóa học sau: Zn
S, Cu 2S, Al2S3, Sn
S, P2S5. Biết rằng trong các hợp hóa học trên S có hóa trị II. B, Tính cân nặng nguyên tố Oxi bao gồm trong: - 73g Mg(HCO3)2 23 - 4,8.10 phân tử Al2(SO4)3 Câu 2 (5đ) a, Trình bày phương thức hóa học nhân biết các lọ hóa chất mất nhãn chứa các chất rắn cá biệt sau: Na, Ca
O, P2O5, Mg
O, Ca b, mang lại sơ đồ phản ứng: - Fe
S2 A B H2SO4 Cu
SO4 - KCl
O3 C D E Ca
CO3 cho thấy thêm A, B, C,D, E là các chất như thế nào và dứt các phương trình hóa học. Câu 3(5đ) a, mang lại 13,9g láo lếu hợp bao gồm Al với Fe vào 1,7l hỗn hợp HCl 1M. Hỏi sau bội nghịch ứng sắt kẽm kim loại có tan không còn không? bởi vì sao? Nếu tất cả 7,84l H2(đktc). Hãy tính mật độ mol của mỗi chất bao gồm trong dung dịch sau phản ứng? (Coi thể tích dung dịch chuyển đổi không đáng kể) b, Khử trọn vẹn 24g tất cả hổn hợp hai oxit Cu
O cùng Fe x
Oy thu được 17,6g tất cả hổn hợp hai kim loại. Bỏ sắt kẽm kim loại vào dung dịch HCl dư thấy bay ra 4,48l H 2 (đktc). Xác định công thức hóa học của Fex
Oy. Câu 4 (3đ) a, Xác định cân nặng KCl kết tinh trở lại sau khi làm nguội 604 g hỗn hợp bão hòa ngơi nghỉ 80 0C xuống trăng tròn 0C. Biết độ chảy của KCl ngơi nghỉ 80 0C là 51 g cùng ở đôi mươi 0C là 34g b, 11,2 l tất cả hổn hợp X bao gồm khí H 2 với khí Metan CH4 tất cả tỉ khối so với khí Oxi là 0,325. Đốt hỗn hợp với 17,92l O 2 (đktc), làm phản ứng chấm dứt làm lạnh nhằm hơi nước dừng tụ thì thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Tính phần trăm theo số mol mỗi khí có trong tất cả hổn hợp Y. Câu 5 ( 4đ) Đốt m(g) bột fe trong khí Oxi nhận được 7,36 g hóa học rắn X gồm: Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4. Để hòa tan hoàn toàn X cần vừa đầy đủ 120ml dung dịch H 2SO4 1M và tạo ra 0,224l H2 (đktc). A, Viết những phương trình chất hóa học (giả thiết không có phản ứng giữa sắt cùng Fe2(SO4)3 ). B, Tính giá trị m 1ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu Đáp án Điểm 1a Hóa trị của các nguyên tố Zn: II, Cu: I, Al:III, Sn: II, P: V 0,5đ/n. 1b - n
Mg(HCO3)2 = 73: 146 = 0,5 mol 0,25 m
O = 0,5. 6.16 = 48 g 0,5 23 23 - n
Al2(SO4)3 = 4,8.10 : 6.10 = 0,8 mol 0,25 m
O = 0,8.12.16 = 153,6g 0,5 2a - lấy ở từng lọ một ít hóa chất cho vào các ống nghiệm với đánh số 0,25 thứ tự tương xứng - chan nước vào các ống nghiệm: + hóa học rắn ko tan: nhận ra được Mg
O 0,25 + hóa học rắn rã và gồm bọt khí bay ra nhận biết được: Na,Ca (nhóm I): PTHH: 2Na + 2H2O 2Na

Xem thêm: #99 Lời Chúc Sinh Nhật Người Yêu Cũ Độc Đáo Và Ấn Tượng Nhất

OH + H2  0,25 Ca + H2O Ca(OH)2 + H2  0.25 + hóa học rắn rã nhưng không tồn tại khí thoát ra: nhân biết được: 0,25 Na2O, Ca
O (nhóm II) PTHH: Ca
O + H2O Ca(OH)2 Na2O + H2O 2Na
OH. 0.25 - Sục khí CO2 vào hỗn hợp thu được sau thời điểm đã trộn nước ở 0,25 team I + tất cả kết tủa màu trắng thì ống nghiệm đó đựng dd Ca(OH) 2 và nhận ra ra Ca tương ứng: PTHH : Ca(OH)2 + CO2 Ca
CO3  + H2O ống nghiệm sót lại ở nhóm I đựng na 0,25 - Sục khí CO2 vào dung dịch thu được sau thời điểm đã cho nước ở 0,25 team II: tương tự như cách nhận thấy trên: + tất cả kết tủa màu trắng thì ống nghiệm kia đựng dd Ca(OH) 2 và nhận thấy ra Ca
O tương ứng: PTHH : Ca(OH)2 + CO2 Ca
CO3  + H2O ống nghiệm sót lại ở team I đựng Na2O 0.25 2b xác định đúng những chất: 0,5 A: SO2, B: SO3, C: O2, D: Ca
O, E: Ca(OH)2 Viết đúng những PTHH, đầy đủ điều kiện 0,25/P THH 3a n
HCl = 1,7. 1= 1,7 mol PTHH: 2Al + 6HCl 2Al
Cl3 + 3H2 sắt + 2HCl Fe
Cl2 + H2 giả sử láo hợp tất cả toàn Al, lúc ấy số mol hỗn kim loại tổng hợp loại đã 0,25 2lớn nhất: 13,9 : 27 = 0,51 mol Theo những PTHH trên: 3 lần số mol hỗn hợp kim loại CMdd Al
Cl3 = 0,1: 1,7 = 0,059M 0,25 n
Fe
Cl2 = n
Fe = 0,2mol => CMdd Fe
Cl2 = 0,2 : 1,7 = 0,118M 0,25 n
HCl phản ứng = 3.n
Al + 2.n
Fe = 0,1.3 + 0,2.2 = 0,7 mol 0,25 n
HCl dư = 1,7- 0,7 = 1mol => CMdd
HCl dư = 1,0: 1,7 = 0,59M 0,25 0,25 3b hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại thu được sau khoản thời gian khử hai oxit: Cu, sắt Khi đến hỗn hợp kim loai vào dd HCl thì chỉ bao gồm Fe phản bội ứng, còn 0,25 Cu ko phản ứng. PTHH: sắt + 2HCl Fe
Cl2 + H2  0,25 n
H2 = 4,48: 22,4 = 0,2mol 0,25 Theo PTHH n
Fe = H2 = 0,2mol Suy ra: m
Fe = 0,2.56 = 11,2g 0,25 Suy ra: m
Cu = 17,6 – 11,2 = 6,4g 0,25 n
Cu = 6,4 : 64 = 0,1 mol 0,25 n
Cu
O = n
Cu = 0,1 mol m
Cu
O = 0,1.80 =8g Suy ra: m
Fex
Oy = 24 – 8 = 16g. 0,25 cân nặng sắt vào hỗn hợp kim loại = khối lượng sắt vào oxit 0,25 fe = 11,2g, suy ra m
O = 16 – 11,2 = 4,8g x : y =11,2 : 4,8 = 2 : 3 56 16 0,25 Vậy CTHH của oxit sắt trên là Fe2O3 0,25 0 Ở 80 C, 100g H2O hòa tan buổi tối đa 51g KCl tạo nên 151 g dd 4a Vậy : vào 151 g dd gồm 51g KCl 604g x g x =604.51 = 204 g 0,25 151 0,25 m
H2O = 604 - 201 = 400g 0,25 0 Ở 20 C, 100 g H2O hòa tan buổi tối đa được 34 g KCl 400 g y g 0,25 y =400.34 =136 (g) 100 0,25 m
KCl kết tinh = 204 – 136 = 68g 0,25 34b n
X = 11,2: 22,4 = 0,5 mol call n
H2 = a mol, n
CH4= b mol Ta có phương trình về tổng cộng mol hỗn hợp khí : a + b = 0,5 (1) 0,25 Phương trình về tỉ khối đối với khí Oxi : 2a + 16b/ 0,5.32 = 0,325 (2) 0,25 trường đoản cú (1),(2) giải được : a = 0,2 b = 0,3 PTHH ; 2H2 + O2 2H2O (1) 0,25 CH4 + 2O2 CO2  + 2H2O (2) n
O2 = 17,92 : 22,4 = 0,8 mol Theo PTHH (1): n
O2 = 1/2n
H2 = 1/2. 0,2=0,1 mol 0,25 (2): n
O2 = 2n
CH4 = 0,3.2 = 0,6 mol toàn bô mol O2 ở nhì phản ứng: 0,1 + 0,6 = 0,7 mol 0,25 n
O2dư = 0,8 - 0,7 = 0,1 mol, Theo PTHH (2): n
CO2 = n
CH4 = 0,3 mol Vậy tất cả hổn hợp khí Y thu được sau phản ứng đốt cháy gồm: 0,3 mol CO2, 0,1 mol
O2. %n
O2 = 0,1/0,4.100% = 25% 0,25 %n
CO2 = 100% - 25% = 75% 5a PTHH: fe + O2 Fe
O (1) fe + O2 Fe2O3 (2) fe + O2 Fe3O4 (3) sắt + H2SO4 Fe
SO4 + H2  (4) Fe
O + H2SO4 Fe
SO4 + H2O (5) 0,25/pt Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O (6) hh Fe3O4 + 4H2SO4 Fe2(SO4)3 + Fe
SO4 + 4H2O (7) 5b n
H2SO4 0,12.1 = 0,12 mol; m
H2SO4 = 0,12.98 = 11,76g; n
H2 = 0,224/22,4 = 0,01mol ; m
H2 = 0,01.2 = 0,02g 0,25 Theo PTHH (4): n
Fe = n
H2SO4= 0,01 mol; Suy ra: 0,25 n
H2SO4 (5,6,7) = 0,12 - 0,01 = 0,12 - 0,01 = 0,11mol; 0,25 Theo các PTHH (5,6,7): n
H2O = n
H2SO4 = 0,11 mol; suy ra 0,25 m
H2O = 0,11.18 = 1,98g 0,25 Theo ĐLBTKL: m
X +m
H2SO4 = mmuối fe sunfat+m
H2O + m
H2 0,25 Suy ra: mmuối fe sunfat = m
X + m
H2SO4 - m
H2O - m
H2 = 7,36 + 11,76 - 1,98 – 0,02 = 17,12g Ta có: n(SO4) = n
H2SO4 = 0,12 mol, suy ra m (nhóm SO4) = 0,12.96 0,25 = 11,52g mmuối sắt sunfat = m nguyên tử fe + m (nhóm SO4); 0,25 Suy ra: m = mmuối fe sunfat - mnhóm SO4 = 17,12 – 11,52 = 5,6g 0,25 4