Đà Lạt quá tải mộng mơ

Một Đà Lạt nhỏ dại bé cảm thấy không được sức quang gánh hàng triệu con người mộng mơ tìm đến để "chill", mặt khác lại ý muốn có nhà, đất, trang trại trồng rau.

Bạn đang xem: Tin tức đà lạt mới nhất


Lat34JPG1688023505-168829317-5981-7008-1688293293.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=t
SAb
B1S0_t
Kwlg
Ij
N95g9A" alt="*">