STTChuyên ngành

Bạn đang xem: Trường đại học bách khoa

Tên ngành
Mã ngành
Tổ phù hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 kiến trúc kiến trúc 7580101V00, V01, V02, XDHB24.63Học bạ
2 Cơ khí mặt hàng không chuyên môn cơ khí 7520103BA00, A01, XDHB26.78Học bạ
3 Chương trình giảng dạy kỹ sư rất chất lượng Việt-Pháp PFIEVA00, A01, XDHB26.68Học bạ
4 công nghệ dầu khí và khai thác dầu công nghệ dầu khí và khai quật dầu 7510701A00, D07, XDHB26.15Học bạ
5 Xây dựng gia dụng và công nghiệp Kỹ thuật kiến tạo 7580201A00, A01, XDHB23.8Học bạ
6 Tin học tạo Kỹ thuật xây đắp 7580201AA00, A01, XDHB21.43Học bạ
7 hệ thống nhúng thông minh với Io

Xem thêm: Tin tức đà nẵng mới nhất về đà nẵng, tin tức về đà nẵng

T
7480118VMA01, D07, XDHB25.06Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ; học tập bạ
8 kỹ thuật cơ điện tử nghệ thuật cơ điện tử 7520114A00, A01, XDHB27.65Học bạ
9 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320A00, B00, D07, XDHB20.35Học bạ
10 technology kỹ thuật vật liệu xây dựng technology kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105A00, A01, XDHB18.73Học bạ
11 công nghệ thực phẩm technology thực phẩm 7540101A00, B00, D07, XDHB26.66Học bạ
12 kinh tế tài chính xây dựng kinh tế xây dựng 7580301A00, A01, XDHB25.36Học bạ
13 kỹ thuật nhiệt nghệ thuật nhiệt 7520115A00, A01, XDHB24.42Học bạ
14 cai quản tài nguyên và môi trường làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101A00, B00, D07, XDHB23.91Học bạ
15 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118A00, A01, XDHB23.25Học bạ
16 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210A00, A01, XDHB21.11Học bạ
17 Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, XDHB26.77Học bạ
18 cai quản công nghiệp quản lý công nghiệp 7510601A00, A01, XDHB25.94Học bạ
19 chuyên môn tàu thủy nghệ thuật tàu thuỷ 7520122A00, A01, XDHB19.06Học bạ
20 Kỹ thuật chất hóa học chuyên môn hoá học tập 7520301A00, D07, XDHB26.6Học bạ
21 công nghệ sinh học tập technology sinh học 7420201AA00, B00, D07, XDHB27.74Học bạ; chuyên ngành technology sinh học Y Dược
22 technology sinh học tập công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, D07, XDHB27.2Học bạ
23 Chương trình huấn luyện kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp PFIEVDGNLHCM700Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
24 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320DGNLHCM636Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
25 công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng 7510105DGNLHCM621Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
26 technology thực phẩm technology thực phẩm 7540101DGNLHCM729Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
27 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Kỹ thuật hạ tầng 7580210DGNLHCM616Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
28 technology sinh học tập công nghệ sinh học 7420201DGNLHCM744Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
29 Xây dựng gia dụng và công nghiệp Kỹ thuật xây dừng 7580201DGNLHCM602Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
30 công nghệ thông tin 7480201ADGNLHCM820Ngoại ngữ Nhật, Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
31 Cơ khí hàng không nghệ thuật cơ khí 7520103BDGNLHCM769Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
32 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá 7520216DGNLHCM876Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
33 công nghệ dầu khí và khai quật dầu technology dầu khí và khai thác dầu 7510701DGNLHCM636Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
34 Tin học kiến thiết Kỹ thuật thành lập 7580201ADGNLHCM682Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
35 Chương trình tiên tiến và phát triển ngành hệ thống nhúng 7480118VMDGNLHCM806Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM; Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ
36 nghệ thuật cơ điện tử kỹ thuật cơ điện tử 7520114DGNLHCM815Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
37 kinh tế xây dựng kinh tế tài chính xây dựng 7580301DGNLHCM616Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
38 kỹ thuật nhiệt chuyên môn nhiệt 7520115DGNLHCM607Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
39 quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101DGNLHCM685Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
40 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118DGNLHCM629Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
41 Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy 7510202DGNLHCM714Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
42 thống trị công nghiệp thống trị công nghiệp 7510601DGNLHCM703Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
43 nghệ thuật tàu thủy chuyên môn tàu thuỷ 7520122DGNLHCM659Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
44 Kỹ thuật chất hóa học chuyên môn hoá học 7520301DGNLHCM772Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
45 technology sinh học tập công nghệ sinh học 7420201ADGNLHCM757Chuyên ngành technology sinh học tập Y Dược; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
46 technology thông tin 7480201DGNLHCM927Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
47 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá 7520216A00, A01, XDHB28.19Học bạ
48 Kỹ thuật năng lượng điện Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, XDHB26.8Học bạ
49 Kỹ thuật năng lượng điện Kỹ thuật điện 7520201DGNLHCM725Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
50 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207VMA01, D07, XDHB23.21Học bạ; Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ
51 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, XDHB27.41Học bạ
52 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM836Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
53 Kỹ thuật laptop Kỹ thuật máy tính xách tay 7480106A00, A01, XDHB28.4Học bạ
54 Kỹ thuật laptop Kỹ thuật máy vi tính 7480106DGNLHCM901Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
55 Cơ khí rượu cồn lực kỹ thuật cơ khí 7520103AA00, A01, XDHB26.45Học bạ
56 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ tự tạo công nghệ thông tin 7480201BDGNLHCM979.6Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
57 Kỹ thuật xe hơi 7520130DGNLHCM830Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
58 kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy Kỹ thuật thành lập 7580202A00, A01, XDHB18.68Học bạ
59 kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy Kỹ thuật tạo ra 7580202DGNLHCM789Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
60 nghệ thuật xây dựng công trình giao thông kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205A00, A01, XDHB19.17Học bạ
61 nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông 7580205DGNLHCM664Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
62 Cơ khí cồn lực kỹ thuật cơ khí 7520103ADGNLHCM715Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
63 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207VMDGNLHCM620Chương trình tiên giờ đồng hồ Việt - Mỹ; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
64 Kỹ thuật gây ra 7580201BDGNLHCM642Chuyên ngành nghệ thuật và quản lý xây dựng city thông minh; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
65 Kỹ thuật xây cất 7580201CDGNLHCM642Chuyên ngành mô hình thông tin cùng trí tuệ tự tạo trong xây dựng; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
66 Kỹ thuật thi công 7580201BA00, A01, XDHB22.01Học bạ; chăm ngành chuyên môn và quản lý xây dựng đô thị thông minh
67 Kỹ thuật sản xuất 7580201CA00, A01, XDHB23.49Học bạ; siêng ngành quy mô thông tin với trí tuệ tự tạo trong xây dựng

*

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THE UNIVERSITY OF DANANG
*


Giới thiệu về ngôi trường Đại học tập Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

*

*

 

Trường Đại học Bách khoa là một trong cha Trường Đại học Bách khoa của việt nam giữ sứ mệnh là trung tâm đào tạo và giảng dạy cán bộ kỹ thuật technology và những nhà thống trị có trình độ cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao technology có vai trò chủ đạo trong câu hỏi triển khai, ứng dụng technology tiên tiến giao hàng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa đất nước, nhất là khu vực khu vực miền trung - Tây Nguyên.

 

Nhiệm vụ:

Đào chế tạo tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư các chuyên ngành kỹ thuật với công nghệ.Đào sinh sản cử nhân các ngành sư phạm kỹ thuật.Nghiên cứu kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với khoa học technology với xã hội các trường đh và những tổ chức khoa học trong nước cùng quốc tế.

 

Tổ chức:

Tổng số CBVC: 594 người; trong những số đó có 399 giảng viên; cùng với 23 GS, PGS; 70 GV chính, GV cao cấp; 114 TSKH với Tiến sĩ; 228 Thạc sĩ.Trường gồm 4 chống chức năng, 14 khoa và 01 Trung vai trung phong Đào chế tạo Xuất sắc, 01 Trung tâm đào tạo và huấn luyện kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), các tổ trực thuộc cùng 10 trung tâm.

 

     

KHOA

1. Cơ khí

2. Cơ khí Giao thông

3. Technology Nhiệt – Điện lanh

4. Công nghệ Thông tin

5. Điện

6. Điện tử - Viễn thông

7. Hóa

8. Sư phạm Kỹ thuật

9. Xây dựng mong Đường

10. Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

11. Tạo ra Thủy lợi – Thủy điện

12. Thống trị Dự án

13. Môi trường

14. Kiến Trúc

15. Trung trung khu Xuất sắc

16. Trung tâm giảng dạy kỹ sư rất chất lượng (PFIEV)

     

 

Đào tạo:

Các siêng ngành đào tạo: 38 chuyên ngành bậc Đại học, 15 siêng ngành bậc Thạc sĩ với 12 chuyên ngành bậc Tiến sĩ.Các chương trình huấn luyện và giảng dạy Đại học: