Lượng từ tất cả một số cấu tạo có nghĩa như là nhau tuy nhiên sắc thái của bọn chúng lại trọn vẹn khác nhau. đầy đủ từ thường gặp mặt nhất chủ yếu là: a lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great khuyễn mãi giảm giá of. Mặc dù chúng đều có nghĩa là “nhiều” nhưng phương pháp dùng lại khác nhau. Hãy cùng Ngoại ngữ Phương Lan phân biệt biện pháp sử dụng của những lượng từ bên trên nhé!

1.Cách cần sử dụng của A lot of và Lots of

Nhìn chung, về mặt ngữ nghĩa A lot of cùng Lots of rất nhiều giống nhau. Chúng hầu như mang nghĩa là “nhiều”. A lot of với Lots of rất nhiều dùng được với danh tự đếm được và không đếm được. Động trường đoản cú đi sau cụm sẽ được chia theo công ty ngữ ngay lập tức trước nó.

Bạn đang xem: A huge amount of cách dùng

A lot of = Lots of: diễn đạt điều gì/cái gì đó nhiều về số lượng.

Cấu trúc:

A LOT OF/LOTS OF + N (số nhiều) + V (số nhiều)

Ví dụ:

A lot of apples are divided among everyone. (Rất những quả apple được chia cho đông đảo người.)Lots of my friends want lớn go to Phu Quoc Island this spring. (Rất nhiều bạn của tôi mong mỏi đi phượt đảo Phú Quốc vào mùa xuân này.)

A LOT OF/LOTS OF + N (số ít) + V (số ít)

Ví dụ.

A lot of time is needed to learn a new language. ( Cần rất nhiều thời gian để học một ngôn ngữ mới.)Lots of effort is needed khổng lồ organize a meeting for 500 participants successfully. (Cần không hề ít sự nỗ lực để tổ chức một trong những buổi họp đến 500 tín đồ một phương pháp thành công.)A LOT OF/LOTS OF + đại từ bỏ + V (chia theo đại từ)

Ví dụ.

A lot of us don’t lượt thích eating vegetables. (Rất nhiều người trong cửa hàng chúng tôi không thích ăn rau củ.)Lots of us think it’s sunny & windy today. (Rất nhiều người trong công ty chúng tôi nghĩ từ bây giờ trời đã nắng và gồm gió.)Trường hợp yêu cầu dùng A lot of
A lot of với lots of khá thịnh hành trong văn nói, sử dụng trong trường thích hợp không yêu cầu tính lịch sự, biểu đạt sự thân mật, gần gũi trong câu.Lots of mang cảm xúc thân mật hơn A lot of.Trong văn nói hoặc văn viết trong tiếng Anh, để sở hữu sắc thái lịch sự thì họ không nên áp dụng A lot of cùng Lots of.

2.Cách sử dụng của Plenty of

Cấu trúc Plenty of miêu tả số lượng của cái gì đó quá đủ với nhiều, thậm chí còn là thừa. Đi sau plenty of là cả danh từ số nhiều và danh từ không đếm được. Plenty of thường được sử dụng trong các hoàn cảnh thân mật.

Plenty of: dùng để diễn tả cái gì đó vượt đủ cùng nhiều

Cấu trúc:

Plenty of + N (đếm được số nhiều)Plenty of + N (không đếm được)

Ví dụ.

We have plenty of time left. (Chúng ta vẫn còn không ít thời gian.)He brought plenty of pineapples for the party. (Anh ấy mua không ít dứa đến bữa tiệc.)

3.Cách sử dụng của A large amount of cùng A great khuyễn mãi giảm giá of

Cấu trúc a large amount of, the great khuyến mãi of miêu tả số lượng lớn của sự việc vật, được dùng trong ngữ cảnh kha khá trang trọng, lịch sự. Đứng sau a large amount of, a great giảm giá khuyến mãi of là danh từ không đếm được.

A large amount of = A great giảm giá of: con số lớn cái gì đó.

Cấu trúc:

A large amount of + N (không đếm được)A great deal of + N (không đếm được )

Ví dụ.

A large amount of problems haven’t been solved. (Một số lượng lớn vấn đề không được giải quyết.)Touliver spent a great giảm giá of time working in China. (Touliver khá nhiều thời gian thao tác làm việc ở Trung Quốc.)

4.Bài tập thực hành thực tế về lượng từ

4.1. Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng 

I have ……………………(a lot of/a lot/ lots/ much) lemons.We don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) apples, & we don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) fruit juice.Do you have any salt? Sure, there’s ……………………(a lot of/lots of/a lot) in the kitchen.”How ……………………(much/many/a lot /a lot of) is this? It’s five dollars.How ……………………(much/many/a lot/a lot of/lots) vì you want? Ten, please.John is very busy; he has ……………………(a lot of/many/a lot/lots) work.James has…………………… (many/a lot of/a lot/lots) bread, but Jack doesn’t have…………………… (many/ much/ lot/lots).New York has ……………………(much/a lot of/a lot/lots) beautiful buildings.They eat ……………………(much/a lot of/a lot/lots) bananas.I wrote ……………………(a lot/lots/many/much) letters.I have got ……………………(a lot/lots of/many) money.I visited ……………………(a lot/lots/many/much) Asian cities.Do you lượt thích football? Yes ……………………(a lot of/a lot/lots/many/much) .Were there ……………………(a lot/lots/many/much) guests in the party? Yes, there were……………………(a lot of/a lot/lots/much).Amellia is popular. She’s got…………………… (a lot of/a lot/lots/much) friends. Anne does not have ……………………(a lot of/lots of/many/much).Lily hasn’t got ……………………(a lot/lots/many/much) patience.

Bài 2: Chọn giải đáp đúng 

Ann always puts ____ salt on her food.manyfewa lota lot of
Were there ___ guests in the wedding?
Lots ofmuchlittlea lot
Lana is very popular. She’s got ___ friends.a lot ofmuchfewa lot
She is very fashionable. She has ____ beautiful dresses.littlea lotlots ofmuch
Do you have any apples? Sure, there’s _____ in the refrigerator.a littlemucha lota lot of
She’s very busy today, she has ____ work lớn finish.a lot ofmanya lotlots
Emma is very rich. She spends ____ money shopping every month.muchmanya lot oflot
Paris is famous for ____ beautiful buildings.mucha lot ofa lotlots
They eat ___ pineapples.muchlots ofa lotlots
Camellia likes to travel very much. Last year, she visited __ European cities.mucha lot ofa lotlots

4.2. Đáp án

Bài 1:

a lot ofmany/mucha lotmuchmanya lot ofa lot of/mucha lot ofa lot ofmanylots ofmanya lotmany/a lota lot of/manymuch

Bài 2:

DAACDACBBB

Trên đây là cục bộ kiến thức mà Ngoại ngữ Phương Lan tổng hợp cho bạn đọc về phong thái sử dụng với phân biệt một vài trạng tự thường chạm mặt như A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great giảm giá of. Sát bên những từ bên trên cũng còn các lượng tự khác, hẹn chúng ta ở bài học sau.

Lượng từ là một trong những phần kiến thức quan trọng đặc biệt trong chương trình ngữ pháp giờ Anh. Lượng từ có khá nhiều dạng và nhiều từ đi kèm theo với những dạng danh từ, đại từ không giống nhau và tất nhiên theo sau đó cũng là sự biệt lập trong cách chia rượu cồn từ. Bởi vậy, cách áp dụng lượng từ rất đơn giản bị nhầm lẫn, áp dụng sai ngữ cảnh, trong các số ấy thông dụng nhất là A LOT OF, LOTS OF, PLENTY OF, A LARGE AMOUNT OF, A GREAT khuyễn mãi giảm giá OF.

Xem thêm: Dùng Mặt Nạ Giấy Đúng Cách, Hướng Dẫn Đắp Mặt Nạ Đúng Cách

Bạn chưa chắc chắn cách làm các dạng bài tập liên quan đến loại từ này. Thuộc WISE ENGLISH mày mò “Cách sử dụng A LOT OF, LOTS OF, PLENTY OF, A LARGE AMOUNT OF, A GREAT giảm giá OF” thuận lợi và kết quả nhất nhé!


*

Nội dung bài bác viết

I. Giải pháp dùng A LOT OF, LOTS OF.II. Giải pháp dùng PLENTY OFIII. Biện pháp dùng A LARGE AMOUNT OF, A GREAT deal OF.IV. Một vài cụm từ đồng nghĩa tương quan khác 

I. Biện pháp dùng A LOT OF, LOTS OF.

*
Cách cần sử dụng A LOT OF cùng LOTS OF

1.1 kết cấu A LOT OF, LOTS OF

Về ngữ nghĩa tiếng Anh, a lot of cùng lots of trọn vẹn giống nhau. Chúng đều cùng tức là “nhiều”.

A lot of/Lots of + N (số nhiều) + V (số nhiều)

Ví dụ: ​

“She has a lot of pets at home.” (Cô ấy có tương đối nhiều động vật nhà đất của mình.)“There are lots of book in the table .” (Có tương đối nhiều sách trên bàn.)

A lot of/Lots of + N (không đếm được) + V (số ít)

​Ví dụ: ​

“There is a lot of water in the botter.” (Có không hề ít nước trong chai.)“There is a lot of snow on the branches .” (Có không ít tuyết trên cành cây.)

A lot of/Lots of + đại trường đoản cú + V (chia theo đại từ)

Ví dụ:​

“She has a lot of her own money saved.” (Cô ấy có khá nhiều tiền riêng của bản thân mình đã ngày tiết kiệm.)“There are a lot of them at the party.” (Có không hề ít họ trên tiệc.)

1.2 tính năng của A LOT OF, LOTS OF trong câu

*
Cách dùng A LOT OF, LOTS OF

A lot of là cụm từ dùng để chỉ con số nhiều của sự việc vật, dùng đối với cả danh từ bỏ đếm được và danh từ không đếm được. 

Ví dụ: 

“There are a lot of people at the concert tonight.” (Có tương đối nhiều người tại buổi hòa nhạc buổi tối nay.)“There are a lot of tourists in the thành phố this time of year.” (Có hết sức nhiều du khách trong tp vào mùa này.)

Lots of = A lot of: biểu đạt cái gì đó/điều nào đó nhiều, khá nhiều về số lượng.

Ví dụ: 

“She has lots of hobbies, including painting và dancing.” (Cô ấy có tương đối nhiều sở thích, bao gồm vẽ tranh và khiêu vũ.)“There are lots of different types of food at the festival.” (Có không ít loại thức ăn khác biệt tại lễ hội.)

A lot of cùng lots of được dùng khá thông dụng trong văn nói, cần sử dụng trong trường hòa hợp không yêu cầu tính lịch sự, trình bày sự thân mật, suồng sã vào giao tiếp. Còn Lots of sở hữu sắc thái thân thiết hơn.

Trong văn nói hoặc văn viết của giờ đồng hồ Anh, để có sắc thái lịch lãm thì các bạn nên thực hiện những cụm từ chỉ con số khác như: plenty, large amount of, a great giảm giá of, much, many.

II. Cách dùng PLENTY OF

*
Cách cần sử dụng PLENTY OF

2.1 cấu trúc PLENTY OF

Plenty of + N (đếm được số nhiều) + V (số nhiều)

Ví dụ: 

“There are plenty of table in the conference room.” (Có không hề ít ghế trong chống hội nghị.)“I have plenty of newspaper lớn read” (Tôi có tương đối nhiều tạp chí để đọc.)“He has plenty of clothes in his closet.” (Anh ấy có khá nhiều trang phục trong tủ quần áo của mình.)“There are plenty of chairs in the restaurant.” (Có không hề ít ghế trong nhà hàng.)“There are plenty of toys in my playroom.” (Có không ít đồ đùa trong chống chơi.)

Plenty of + N (không đếm được) + V (số ít)

Ví dụ: 

“There is plenty of water in the botter.” (Có không ít nước vào bình.)“I have plenty of time khổng lồ finish the new project.” (Tôi có tương đối nhiều thời gian để kết thúc dự án mới.)“He has plenty of talent as a singer.” (Anh ấy có khá nhiều tài năng có tác dụng ca sĩ.)“There is plenty of food in her room.” (Có không ít thức ăn trong chống cô ấy .)

2.2 tác dụng của PLENTY OF vào câu

Plenty of biểu đạt số lượng của cái gì đó rất những và đủ, thậm chí là là dư thừa. Nó thường xuyên đi đối với tất cả danh từ bỏ số những và danh từ ko đếm được. Plenty of thường được dùng trong số ngữ cảnh thân mật.

III. Biện pháp dùng A LARGE AMOUNT OF, A GREAT khuyến mãi OF.

3.1 cấu tạo A LARGE AMOUNT OF, A GREAT giảm giá OF

A large amount of + N (không đếm được) + V (số ít)

Ví dụ: 

“I have a large amount of work to vày the next week.” (Tôi bao gồm rất nhiều công việc phải làm tuần tới.)“He has a large amount of talent as an artist.” (Anh ấy có tương đối nhiều tài năng làm nghệ sĩ.)They have a large amount of petrol. (Họ có rất nhiều xăng dầu.)A large amount of oil can fire her car. (Một lượng phệ dầu hoàn toàn có thể khiến xe xe hơi của cô ấy bốc cháy.)Plan has a large amount of problems. (Kế hoạch đang chạm chán rất những vấn đề.)

A great giảm giá khuyến mãi of + N (không đếm được) + V (số ít)

Ví dụ: 

There’s a great khuyến mãi of truth in what they said. (Có nhiều sự thành thật một trong những gì chúng ta nói.)She has spent a great giảm giá of time in American. (Cô ấy dành riêng nhiều thời hạn ở Mỹ.)He has spent a great khuyễn mãi giảm giá of time in Europe. (Anh ấy đã đoạt nhiều thời gian để đi phượt vòng xung quanh châu Âu)She has suffered from a large amount of bao tay recently. (Cô ấy đang yêu cầu chịu đựng không ít căng thẳng ngay sát đây)

3.2 chức năng của A LARGE AMOUNT OF, A GREAT khuyến mãi OF trong câu

*
Cách dùng A GREAT khuyễn mãi giảm giá OF

Trong khi những lượng từ bỏ như a lot of, lots of cùng plenty of thường xuyên được sử dụng trong những ngữ cảnh giao tiếp thân mật và gần gũi thì a large amount of, a great khuyến mãi of lại mang tính chất tương đối long trọng hơn. Đi với a great deal of, là a large amount of là danh từ ko đếm được.


*

IV. Một số cụm từ đồng nghĩa tương quan khác 

4.1 A lot cùng A great deal

Cụm A lot với A great giảm giá khuyến mãi giữ phương châm là những phó từ trong câu, hay được đặt tại cuối câu để biểu hiện ý nghĩa nhiều.

Ví dụ:

During our visit to lớn One Pillar Pagoda, we walked a lot. (Trong chuyến phượt tới chùa Một Cột, shop chúng tôi đã đi bộ rất nhiều).The charity trip changed ours mind a great deal. (Chuyến đi tự thiện đã thay đổi tâm thức của cửa hàng chúng tôi rất nhiều.)

4.2 Much cùng Many

Much cùng Many tức là “nhiều”, được dùng thông dụng trong ngữ pháp giờ Anh. Mặc dù nhiên, cách sử dụng hai từ này còn có sự biệt lập lớn.

Many đi kèm với danh trường đoản cú đếm được sinh sống dạng số nhiều. Ngược lại, much đi kèm theo với danh từ ko đếm được.

Ví dụ: 

Many cars (nhiều xe hơi), many people (nhiều người), many books (nhiều sách), many buildings (nhiều tòa nhà).Much time (nhiều thời gian), much furniture (nhiều thiết bị gỗ), much money (nhiều tiền), much oil (nhiều dầu).

V. Bài xích tập A LOT OF, LOTS OF, PLENTY OF, A LARGE AMOUNT OF, A GREAT deal OF

*
Cách cần sử dụng A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great khuyễn mãi giảm giá of

Dưới đấy là bài tập vận dụng điền các lượng từ làm thế nào cho phù hợp:

She has _______ homework to bởi vì tonight. There are _______ people at the event. There is _______ water in the lake. I have _______ money saved up for the trip. She has _______ experience in her field. There are _______ chairs in the conference room. I have _______ time to finish the project. There is _______ smoke in the air.She has _______ talent as a dancer. There is _______ snow on the sea ​​surface. 

Đáp án:

A lot of
Lots of
Plenty of
A large amount of
A great giảm giá of
Lots of
Plenty of
A large amount of
A great giảm giá of
A lot of

Bài viết vẫn tổng hợp các kiến thức phương pháp dùng A lot of/ Lots of, Plenty of với A great khuyễn mãi giảm giá of/ A large amount of. Mong muốn những share này để giúp bạn bổ sung thêm một kỹ năng và kiến thức ngữ pháp bắt đầu để hoàn toàn có thể đạt công dụng cao trong những bài thi giờ đồng hồ Anh.