There is và there are là kết cấu phổ trở nên trong tiếng Anh, được sử dụng với tương đối nhiều biến thể đa dạng. Thường thực hiện để nói về việc tồn trên của một vật, đồ dùng gì đó hoặc tức là “có gì đó”. Mặc dù nhiên, cấu trúc there is there are có bí quyết dùng như thế nào? Hãy thuộc Langmaster khám phá ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng there was there were

1. Định nghĩa của there is there are

1.1 cấu tạo There is

Cấu trúc There is có nghĩa là “có” hoặc “có gì đó”. Là kết cấu dùng để diễn đạt sự vật, vấn đề hoặc một hiện tượng nhất định ở hiện tại tại. ở kề bên đó, kết cấu “there is” dùng làm diễn liệt kê đối với các danh từ bỏ số ít hoặc danh từ ko đếm được. 

Ví dụ: 

There is a book lying on my desk. (Có một cuốn sách đang đặt tại trên bàn học tập của tôi.)There is not much milk in the refrigerator. So I ate bread with eggs. (Không có khá nhiều sữa phía trong gầm tủ lạnh. Vì vậy tôi đã ăn uống bánh mì cùng với trứng.)

1.2 kết cấu There are 

Cấu trúc There are hay sử dụng để diễn đạt sự vật, sự việc hoặc hiện tượng nhất định. Trong khi còn dùng làm liệt kê so với các danh tự số nhiều hoặc danh từ bỏ đếm được.

Ví dụ:

There are 25 books on the shelf, I have counted them very carefully. (Có 25 quyển sách làm việc trên giá, tôi đã đếm khôn cùng kỹ rồi.)There are not many animals in the circus. (Không có rất nhiều động đồ gia dụng ở trong rạp xiếc.)

 Định nghĩa của there is there are

2. Phương pháp dùng there is cùng there are

2.1 kết cấu khẳng định

2.1.1 kết cấu There is

Cấu trúc: There is + a/an/one/the + danh tự số ít

Ví dụ:

There is a book, a pen & a ruler on the table. (Có một quyển sách, một cái bút và một chiếc thước kẻ làm việc trên bàn.)There is an expensive car parked at the gate of my school. (Có một loại xe cao cấp được đặt ở cổng trường của tôi.)2.1.2 cấu trúc There are 

Cấu trúc:  There are + danh từ đếm được số nhiều

Ví dụ:

There are two dogs in the house. (Có hai con chó sinh sống trong nhà.)There are many beautiful scenes in Vietnam. (Có rất nhiều cảnh rất đẹp ở Việt Nam.)

Cách dùng there is và there are

2.2 kết cấu phủ định

2.2.1 cấu trúc There is

Cấu trúc: There is not + any + danh từ ko đếm được hoặc There is not + a/an/any + danh từ số ít

Ví dụ: 

There"s not much coffee left at home, can we go out for coffee? (Không còn nhiều cafe ở nhà, họ ra bên cạnh uống cà phê được không?)There is not much milk in the refrigerator. (Không có tương đối nhiều sữa phía trong gầm tủ lạnh.)2.2.1 kết cấu There are 

Cấu trúc: There are not + any/many/ tự chỉ số lượng + danh từ bỏ đếm được số nhiều

Ví dụ:

There aren"t many nice shoes in that store. (Không có không ít giày đẹp mắt ở trong siêu thị kia.)There are not many horses on the track. (Không có không ít ngựa ở trên đường đua.)

Cách dùng there is với there are

2.3 kết cấu nghi vấn 

2.3.1 cấu tạo There is

Cấu trúc: Is there any + danh từ ko đếm được hoặc Is there + a/an + danh từ bỏ đếm được số ít?

Ví dụ:

Is there any cereal left for supper? (Có còn ngũ cốc đến bữa xế chiều không?)Is there an eraser in your backpack? (Có một cục tẩy trong balo của chúng ta phải không?)2.3.2 kết cấu There are 

Cấu trúc: Are there any + danh trường đoản cú đếm được số nhiều? hoặc How many are there + danh từ bỏ đếm được số nhiều?

Ví dụ:

Are there many cats in your house? (Có nhiều mèo trong nhà bạn phải không?)How many students are there in class? (Có bao nhiêu học sinh ở trong lớp?)

3. Bí quyết dùng đặc biệt của there is there are

3.1 There is + someone/ anyone/ no one/ something/ anything/ nothing

Là cấu trúc thường dùng để làm nói về một sự vật, hiện tượng hoặc ngẫu nhiên ai đó.

Ví dụ: 

There is some gọi you (Có ai đó gọi bạn.)Is there anything wrong with you? (Có chuyện gì với chúng ta vậy?)

3.2 There + is + Noun/ something/ someone/...+ mệnh đề quan liêu hệ/ to- Infinitive

Ví dụ:

There is a very good movie that I want lớn see. (Có một tập phim rất hay cơ mà tôi ý muốn xem.)There is something I must say. You definitely must not miss it. (Có vài điều tôi đề xuất nói. Chúng ta nhất định không được bỏ lỡ.)

Cách dùng đặc trưng của there is there are

3.3 There is a number of + danh từ số nhiều

Ví dụ:

There is a number of boxes of cakes at the grocery store. (Có một trong những hộp bánh ở shop tạp hóa.)There is a number of orange results in the cabinet. (Có một số hiệu quả cam vào tủ.)

3.4 There are a number of + danh từ bỏ số nhiều

Ví dụ:

There are a number of several drinking glasses in the cupboard. You can get it khổng lồ use. (Có một số ly uống rượu ở trong tủ. Bạn có thể lấy nhằm sử dụng.)There are a number of the book in the bookstore. (Có một vài cuốn sách trong hiệu sách.)

3.5 There is/are a variety of + danh từ số nhiều 

Ví dụ:

There are a variety of spices here for you to choose from. (Có tương đối nhiều gia vị ở đây để bạn lựa chọn.)There are a variety of beautiful clothes in my friend"s closet. (Có không hề ít quần áo rất đẹp trong tủ áo xống của tôi.)

3.6 There is no point + V-ing = It is pointless + to V

Ví dụ:

There is no point staying here. My family has settled in the US already. (Không có lý do nào đặt tại lại phía trên cả. Mái ấm gia đình tôi đã định cư sống Mỹ cả rồi.)There is no point going shopping, the refrigerator still has plenty of food. (Không yêu cầu đi siêu thị nhà hàng đâu, tủ giá vẫn còn rất nhiều đồ ăn.)

4. Bài tập there is với there are 

Bài tập

Bài tập 1: Điền There is/ There are/ There isn’t/ There aren’t vào chỗ trống 

1…………… the number of mosquitoes increased abnormally this summer.

2.……………… still a pack? I think I ordered some

3. Fortunately,……………have two rooms at the Bungalow homestay

4. Are you sure there"s milk in the fridge?

5. …………… 25 boys & 10 girls in his graduating class.

6. ………….nothing is as delicious as

 my dad cooks

7. …………any pens in my pen case. Please go khổng lồ the supply room & get me a new one.

8. ………… a black panther in the backyard when I went out this morning.

9. I look high & low but…………

10. …………no need lớn cry over spilled food.

Bài tập there is với there are 

Bài tập 2: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1.There/ three books/ front of/ table/ room.

2. There/ a trash/ the right side/ my bed.

3. There/ seven Malaysian students/ my class.

4. There/ a new restaurant/ near town/ sell Chinese food.

5. There/ eight other people/are/ still/ arrive.

Đáp án

Bài tập 1:

1. There is

2. Isn’t there

3. There is

4. There isn’t

5. There are

6. There is

7. There isn’t

8. There is

9. There aren’t

10. There is

Bài tập 2:

1.There are three books in front of the table in the room.

2. There is a trash can on the right side of my bed.

3. There are seven Malaysian students in my class.

4. There"s a new restaurant near town that sells Chinese food.

5. There are eight other people who are still to lớn arrive.

Phía trên là toàn bộ về kết cấu there is there are để bạn cũng có thể tham khảo. Hy vọng để giúp ích cho các bạn trong quá trình tự học tập tiếng Anh của mình. Kế bên ra, nhớ là thực hiện bài bác test trình độ tiếng Anh online trên Langmaster để đánh giá và thi công lộ trình học tiếng Anh phù hợp nhất dành cho mình nhé.

I. Kiến thức và kỹ năng cơ bản

A. There was/there were (thì quá khứ đơn)

*
*


1. I was hungry, but there wasn’t anything lớn eat. 2. Was everything OK yesterday? Were there any problems? 3. I opened the envelope, but it was empty. nothing in it. 4. ‘We stayed at a very nice hotel.’ ‘Really? a swimming pool?’ 5. ‘Did you buy any bananas?’ ‘No, any in the shop.’ 6. The wallet was empty. any money in it.7. many people at the meeting?’ ‘No, very few.’ 8. We didn’t visit the museum enough time. 9. I’m sorry I’m late a lot of traffic. 10. Twenty years ago many tourists here. Now there are a lot.


1. a good film on TV last night. 2. 24 hours in a day. 3. a các buổi party at the club last Friday, but I didn’t go.4. ‘Where can I get something khổng lồ eat? ‘ a coffe at the kết thúc of the street.’5. ‘Why are the police outside the bank? ‘ a robbery.’ 6. When we arrived at the theatre a long queue outside. 7. When you arrive tomorrow, somebody at the station lớn meet you.8. Ten years ago 500 children at the school.9. Now more than a thousand. 10. Last week I went back to lớn the town where I was born. It’s very different now. a lot of changes. 11. I think everything will be OK. I don’t think any problems.


Exercise 1: Look at the two pictures. Now the room is empty, but what was in the room last week? Choose from the box & write sentences with There was… or There were ….

(Nhìn vào 2 bức tranh. Hiện giờ căn phòng đang trống rỗng, nhưng tuần trước có gì sinh sống trong phòng? lựa chọn từ bảng cùng viết những câu cùng với There was… hoặc There were…)

There was a clock on the wall near the window.Đã bao gồm một chiếc đồng hồ trên tường gần cửa ngõ sổ.
There was a carpet on the floor.Từng tất cả một tấm thảm bên trên sàn.
There were 3 pictures on the wall near the door.Từng gồm 3 tranh ảnh trên tường ngay sát cửa.
There was a small table in the middle of the room.Từng có một chiếc bàn nhỏ tuổi ở thân phòng.
There were some flowers on the table.Từng tất cả một vài bông hoa trên bàn.
There were some books on the shelves.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Brush Trong Illustrator, Bài 12: Cách Tạo Brush Trong Illustrator

Từng bao gồm một vài cuốn sách trên giá.
There was an armchair in the corner near the door.Từng bao gồm một mẫu ghế bành ở góc gần cửa.
There was a sofa opposite the armchair.Từng tất cả một mẫu ghế sofa đối diện với dòng ghế bành.

Exercise 2: Write there was / there wasn’t / was there or there were / there weren’t / were there.

(Viết there was / there wasn’t / was there hoặc there were / there weren’t / were there.)

I was hungry, but there wasn’t anything khổng lồ eat.Tôi đói, nhưng không có gì để ăn.
Was everything OK yesterday? Were there any problems?Hôm qua các thứ vẫn ổn định chứ? Có vụ việc gì không?
I opened the envelope, but it was empty. There was nothing in it.Tôi vẫn mở phong bì, nhưng lại nó trống rỗng. Không tồn tại gì vào đó.
‘We stayed at a very nice hotel.’ ‘Really? Was there a swimming pool?’‘Chúng tôi đã ở 1 khách sạn khôn xiết đẹp.’ ‘Thật à? Có bể bơi không? ‘
‘Did you buy any bananas?’ ‘No, there weren’t any in the shop.’Bạn có mua chuối không?’ “Không, không có quả làm sao ở cửa ngõ hàng.’
The wallet was empty. There wasn’t any money in it.Ví trống rỗng. Không có tiền vào đó.
‘Were there many people at the meeting?’ ‘No, very few.’‘Có không ít người trong cuộc họp không?’ “Không, vô cùng ít.’
We didn’t visit the museum. There wasn’t enough time.Chúng tôi đã không đến thăm viện bảo tàng. Không tồn tại đủ thời gian
I’m sorry I’m late. There was a lot of traffic.Tôi xin lỗi vày tôi mang đến muộn. Tôi đã biết thành kẹt xe
Twenty years ago there weren’t many tourists here. Now there are a lot.Hai mươi năm trước, không có tương đối nhiều khách du lịch ở đây. Bây giờ có khôn cùng nhiều

Exercise 3: Write there + is / are / was / were / has been / have been / will be.

(Viết there + is / are / was / were / has been / have been / will be.)

There was a good film on TV last night.Có một bộ phim truyền hình hay bên trên TV tối qua.
There are 24 hours in a day.Một ngày tất cả 24 giờ.
There was a các buổi tiệc nhỏ at the club last Friday, but I didn’t go.Có một buổi tiệc ở câu lạc cỗ vào thiết bị sáu tuần trước, dẫu vậy tôi đang không đi.
‘Where can I get something lớn eat?’ ‘ There is a cafe at the end of the street.’‘Tôi hoàn toàn có thể ăn uống ngơi nghỉ đâu?’ ‘Có một quán coffe ở cuối phố.’
‘Why are the police outside the bank?’ ‘There has been a robbery.’Tại sao cảnh sát ở bên phía ngoài ngân hàng?’ ‘Đã có một vụ cướp.’
When we arrived at the theatre, there was a long queue outside.Khi chúng tôi đến đơn vị hát, đã bao gồm một mặt hàng xếp hàng dài mặt ngoài
When you arrive tomorrow, there will be somebody at the station lớn meet you.Khi các bạn đến nơi vào ngày mai, sẽ sở hữu được người ở trong nhà ga chạm mặt bạn.
Ten years ago there were 500 children at the school. Now there are more than a thousand.Mười năm trước, tất cả 500 trẻ nhỏ tại trường. Bây chừ có hơn một nghìn.
Last week I went back to the town where I was born. It’s very different now. There have been a lot of changes.Tuần trước, tôi đã trở lại thị trấn chỗ tôi sinh ra. Hiện giờ nó khôn xiết khác. Đã có không ít thay đổi.
I think everything will be OK. I don’t think there are any problems.Tôi nghĩ đông đảo thứ sẽ ổn. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ vấn đề.