Bạn đang xem: Tàu đà nẵng đi huế

*

Số smartphone bán Vé tàu Đà Nẵng Huế

Đoạn đường tàu 103Km từ bỏ Ga Đà Nẵng đi Huế tàu chạy hết khoảng tầm 2 Giờ khoảng 30 phút . Quý khách hoàn toàn có thể lựa chọn một trong số đông chuyến tàu: SE6 , SE22 , SE10 , SE4 , SE2 , SE20 , SE8.

Bảng giờ đồng hồ tàu Đà Nẵng Huế

Tên tàu
Ga Đà Nẵng Ga HuếTổng thời gian
Tàu SE602:2304:522 giờ đồng hồ 29 phút
Tàu SE2206:3010:103 giờ đồng hồ 40 phút
Tàu SE1010:0312:582 giờ 55 phút
Tàu SE412:4915:262 tiếng 37 phút
Tàu SE213:5516:192 giờ 24 phút
Tàu SE2018:4521:242 giờ đồng hồ 39 phút
Tàu SE823:0401:342 Giờ khoảng 30 phút

Giá vé tàu Đà Nẵng Huế

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy Đà Nẵng Huế từng ngày, chúng ta cũng có thể lựa chọn những giá vé không giống nhau, tùy thuộc theo từng các loại ghế, loại tàu cùng từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu hỏa xấp xỉ khoảng 114,000 đồng.

Gía Vé tàu SE6 Đà Nẵng Huế

STT Mã loại chỗ giá bán vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 cân bằng T1163,000
1 An
LT1M
Nằm khoang 4 ổn định T1167,000
2 An
LT1Mv
Nằm vùng 4 ổn định T1167,000
3 An
LT1v
Nằm vùng 4 ổn định T1163,000
4 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2153,000
5 An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2156,000
6 An
LT2Mv
Nằm vùng 4 điều hòa T2156,000
7 An
LT2v
Nằm vùng 4 điều hòa T2153,000
8 Bn
LT1
Nằm khoang 6 ổn định T1156,000
9 Bn
LT2
Nằm vùng 6 ổn định T2142,000
10 Bn
LT3
Nằm khoang 6 cân bằng T3127,000
11 GPGhế phụ49,000
12 NCNgồi cứng59,000
13 NMLNgồi mềm điều hòa114,000
14 NMLVNgồi mềm điều hòa114,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể thay đổi theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Đà Nẵng Huế

Gía Vé tàu SE22 Đà Nẵng Huế

STT Mã các loại chỗ giá chỉ vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 điều hòa T1162,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 ổn định T1162,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2154,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 ổn định T2154,000
4 Bn
LT1
Nằm vùng 6 điều hòa T1147,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2135,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3119,000
7 NCLNgồi cứng điều hòa64,000
8 NMLNgồi mềm điều hòa106,000
9 NML56Ngồi mềm điều hòa112,000
10 NML56VNgồi mềm điều hòa112,000
11 NMLVNgồi mượt điều hòa106,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể đổi khác theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Đà Nẵng Huế

Gía Vé tàu SE10 Đà Nẵng Huế

STT Mã các loại chỗ giá chỉ vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 ổn định T1205,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1205,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 cân bằng T2190,000
3 An
LT2v
Nằm vùng 4 ổn định T2190,000
4 Bn
LT1
Nằm vùng 6 điều hòa T1194,000
5 Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2176,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 cân bằng T3156,000
7 NCNgồi cứng105,000
8 NCLNgồi cứng điều hòa117,000
9 NMLNgồi mềm điều hòa136,000
10 NMLVNgồi mềm điều hòa136,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể đổi khác theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu SE10 Đà Nẵng Huế

Gía Vé tàu SE4 Đà Nẵng Huế

STT Mã các loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 điều hòa T1155,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 ổn định T1155,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2150,000
3 An
LT2v
Nằm vùng 4 điều hòa T2150,000
4 Bn
LT1
Nằm vùng 6 cân bằng T1148,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2141,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3126,000
7 GPGhế phụ64,000
8 NML56Ngồi mềm điều hòa133,000
9 NML56VNgồi mềm điều hòa133,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể đổi khác theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SE4 Đà Nẵng Huế

Gía Vé tàu SE2 Đà Nẵng Huế

STT Mã một số loại chỗ giá chỉ vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 cân bằng T1158,000
1 An
LT1M
Nằm khoang 4 cân bằng T1158,000
2 An
LT1Mv
Nằm vùng 4 điều hòa T1158,000
3 An
LT1v
Nằm khoang 4 cân bằng T1158,000
4 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2148,000
5 An
LT2M
Nằm vùng 4 ổn định T2148,000
6 An
LT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2148,000
7 An
LT2v
Nằm khoang 4 cân bằng T2148,000
8 An
Lv2M
Nằm khoang 2 cân bằng VIP265,000
9 Bn
LT1M
Nằm vùng 6 ổn định T1149,000
10 Bn
LT2M
Nằm khoang 6 ổn định T2138,000
11 Bn
LT3M
Nằm vùng 6 cân bằng T3123,000
12 GPGhế phụ61,000
13 NML56Ngồi mượt điều hòa122,000
14 NML56VNgồi mềm điều hòa122,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể chuyển đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SE2 Đà Nẵng Huế

Gía Vé tàu SE20 Đà Nẵng Huế

STT Mã nhiều loại chỗ giá bán vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 ổn định T1145,000
1 An
LT1M
Nằm khoang 4 cân bằng T1150,000
2 An
LT1Mv
Nằm khoang 4 ổn định T1150,000
3 An
LT1v
Nằm khoang 4 ổn định T1145,000
4 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2135,000
5 An
LT2M
Nằm khoang 4 ổn định T2140,000
6 An
LT2Mv
Nằm vùng 4 ổn định T2140,000
7 An
LT2v
Nằm vùng 4 cân bằng T2135,000
8 An
Lv2M
Nằm vùng 2 cân bằng VIP245,000
9 Bn
LT1
Nằm khoang 6 ổn định T1130,000
10 Bn
LT2
Nằm vùng 6 cân bằng T2126,000
11 Bn
LT3
Nằm vùng 6 ổn định T3111,000
12 GPGhế phụ46,000
13 NML56Ngồi mượt điều hòa115,000
14 NML56VNgồi mượt điều hòa115,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu SE20 Đà Nẵng Huế

Gía Vé tàu SE8 Đà Nẵng Huế

STT Mã loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 ổn định T1168,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 ổn định T1168,000
2 An
LT2
Nằm vùng 4 điều hòa T2159,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 ổn định T2159,000
4 Bn
LT1
Nằm vùng 6 ổn định T1161,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2152,000
6 Bn
LT3
Nằm vùng 6 cân bằng T3136,000
7 NCLNgồi cứng điều hòa100,000
8 NMLNgồi mượt điều hòa114,000
9 NMLVNgồi mềm điều hòa114,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Đà Nẵng Huế

Hướng dẫn đặt vé tàu Đà Nẵng Huế

Giờ đây, cùng với sự cải cách và phát triển vượt bậc của technology thông tin, chúng ta chẳng cần đi đâu xa chỉ việc ở nhà cũng rất có thể đặt vé tàu Đà Nẵng Huế online dễ dàng và đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực đường hoặcqua điện thoại.

Bước 1:Click con chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Đà Nẵng, ga đến: Huế và các trường bao gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên cấp dưới sẽ điện thoại tư vấn điện xác nhận thông tin, thực hiện thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu trường đoản cú Ga Đà Nẵng Đến Ga Huế.

Nhấn Đặt Vé nhằm tìm chuyến tàu, giá bán vé và khu vực từ ga Đà Nẵng đi ga Huế phù hợp

Một chiều
Khứ hồi

Ga đi An HòaẤm Thượng
Bảo Sơn
Bắc Thủy
Bàn Cờ
Bắc Giang
Bảo Hà
Biên Hòa
Bắc Lệ
Bắc Ninh
Bồng Sơn
Bỉm Sơn
Bản Thí
Chí Chủ
Cẩm Giàng
Cầu Giát
Cầu Hai
Chi Lăng
Chu Lễ
Chí Linh
Cổ Loa
Cẩm LýCà Ná
Cổ Phúc
Chợ Sy
Đông Anh
Đa Phúc
Đồng Chuối
Đồng Đăng
Đông Hà
Đồng Hới
Dĩ An
Đại Lãnh
Đồng Lê
Đồng Mỏ
Đà Nẵng
Đông Triều
Đức Phổ
Diên Sanh
Đông Tác
Đoan Thượng
Diêu Trì
Đức Lạc
Giáp Bát
Gia Huynh
Giã
Gia Lâm
Gia Ray
Hải Dương
Hoàn Lão
Hạ Long
Hà Nội
Hòa Duyệt
Hải Phòng
Hương Phố
Hiền Sỹ
Hà Thanh
HuếKép
Kim Liên
Kim Lũ
Lạc Giao
La Khê
Lạc Sơn
Long Biên
Lào Cai
Lăng Cô
Long Đại
Lệ Sơn
Lâm Giang
La Hai
Lim
Lang Khay
Long Khánh
Lệ Kỳ
Lan Mẫu
Lạng Sơn
Lang Thíp
Lương Sơn
Lưu Xá
Mậu AMạo Khê
Minh Cầm
Mỹ Chánh
Mỹ Đức
Minh Khôi
Ma Lâm
Minh Lễ
Bình Thuận
Mỹ Trạch
Ngã Ba
Ninh Bình
Nam Định
Ninh Hoà
Ngòi Hóp
Nam Khê
Ngọc Lâm
Ngân Sơn
Núi Thành
Nha Trang
Phú Cang
Phú Diễn
Phủ Đức
Phú Hiệp
Phú Hòa
Phò Trạch
Phổ Yên
Phước Lãnh
Phố Lu
Phủ LýPhường Mỗ
Phú Thái
Phan Thiết
Phú Thọ
Phố Tráng
Phúc Tự
Phúc Trạch
Phố Vị
Phúc Yên
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Quảng Trị
Quán Triều
Sài Gòn
Sen Hồ
Suối Kiết
Sa Lung
Sông Mao
Sông Hóa
Sóng Thần
Tiên An
Tân Ấp
Tu Bông
Thị Cầu
Tháp Chàm
Trung Giã
Tuy Hoà
Thượng LýThanh Hoá
Trái Hút
Tiên Kiên
Trà Kiệu
Tam Kỳ
Thượng Lâm
Thọ Lộc
Thạch Lỗi
Thanh Luyện
Thái Nguyên
Thái Niên
Từ Sơn
Thái Văn
Uông Bí
Vân Canh
Văn Điển
Vũ Ẻn
Vinh
Văn Phú
Vĩnh Thủy
Việt Trì
Văn Xá
Voi Xô
Vĩnh Yên
Yên Bái
Yên Cư
Yên Duệ
Yên Dưỡng
Yên Trạch
Yên Trung
Yên Viên
Yên Xuân

Ga mang đến An HòaẤm Thượng
Bảo Sơn
Bắc Thủy
Bàn Cờ
Bắc Giang
Bảo Hà
Biên Hòa
Bắc Lệ
Bắc Ninh
Bồng Sơn
Bỉm Sơn
Bản Thí
Chí Chủ
Cẩm Giàng
Cầu Giát
Cầu Hai
Chi Lăng
Chu Lễ
Chí Linh
Cổ Loa
Cẩm LýCà Ná
Cổ Phúc
Chợ Sy
Đông Anh
Đa Phúc
Đồng Chuối
Đồng Đăng
Đông Hà
Đồng Hới
Dĩ An

Xem thêm: Hai Cuộc Hôn Nhân "Ồn Ào" Của "Triển Chiêu Đẹp Nhất Màn Ảnh" Tiêu Ân Tuấn

Đại Lãnh
Đồng Lê
Đồng Mỏ
Đà Nẵng
Đông Triều
Đức Phổ
Diên Sanh
Đông Tác
Đoan Thượng
Diêu Trì
Đức Lạc
Giáp Bát
Gia Huynh
Giã
Gia Lâm
Gia Ray
Hải Dương
Hoàn Lão
Hạ Long
Hà Nội
Hòa Duyệt
Hải Phòng
Hương Phố
Hiền Sỹ
Hà Thanh
HuếKép
Kim Liên
Kim Lũ
Lạc Giao
La Khê
Lạc Sơn
Long Biên
Lào Cai
Lăng Cô
Long Đại
Lệ Sơn
Lâm Giang
La Hai
Lim
Lang Khay
Long Khánh
Lệ Kỳ
Lan Mẫu
Lạng Sơn
Lang Thíp
Lương Sơn
Lưu Xá
Mậu AMạo Khê
Minh Cầm
Mỹ Chánh
Mỹ Đức
Minh Khôi
Ma Lâm
Minh Lễ
Bình Thuận
Mỹ Trạch
Ngã Ba
Ninh Bình
Nam Định
Ninh Hoà
Ngòi Hóp
Nam Khê
Ngọc Lâm
Ngân Sơn
Núi Thành
Nha Trang
Phú Cang
Phú Diễn
Phủ Đức
Phú Hiệp
Phú Hòa
Phò Trạch
Phổ Yên
Phước Lãnh
Phố Lu
Phủ LýPhường Mỗ
Phú Thái
Phan Thiết
Phú Thọ
Phố Tráng
Phúc Tự
Phúc Trạch
Phố Vị
Phúc Yên
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Quảng Trị
Quán Triều
Sài Gòn
Sen Hồ
Suối Kiết
Sa Lung
Sông Mao
Sông Hóa
Sóng Thần
Tiên An
Tân Ấp
Tu Bông
Thị Cầu
Tháp Chàm
Trung Giã
Tuy Hoà
Thượng LýThanh Hoá
Trái Hút
Tiên Kiên
Trà Kiệu
Tam Kỳ
Thượng Lâm
Thọ Lộc
Thạch Lỗi
Thanh Luyện
Thái Nguyên
Thái Niên
Từ Sơn
Thái Văn
Uông Bí
Vân Canh
Văn Điển
Vũ Ẻn
Vinh
Văn Phú
Vĩnh Thủy
Việt Trì
Văn Xá
Voi Xô
Vĩnh Yên
Yên Bái
Yên Cư
Yên Duệ
Yên Dưỡng
Yên Trạch
Yên Trung
Yên Viên
Yên Xuân

Ngày Đi Ngày Về

sau khi đặt vétàu Đà Nẵng Huế online, vé sẽ tiến hành gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp ảnh lại vé này và có theo lúc ra ga, xuất trình hẳn nhiên CMND để gia công thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Đà Nẵng Huế

Hình thức thanh toán sau thời điểm đặt vé tàu Đà Nẵng Huế online hoặc qua điện thoại cảm ứng là chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ thương mại internet banking hoặc qua những điểm thu hộ.

Hiện nay Đường sắt việt nam đã desgin Vé tàu điện tử, việc mua vé tàu dễ dàng hơn hết sức nhiều, Bạn không cần phải tới cửa hàng đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng hoặc ra Ga Đà Nẵng mà chỉ việc ở nhà call điện hoặc đặt qua Website buôn bán vé tàu trực tuyến.

Nằm vùng 6 cân bằng T3Nằm khoang 6 cân bằng T2Nằm vùng 6 điều hòa T1Nằm khoang 4 ổn định T2Nằm vùng 4 điều hòa T1Nằm vùng 2 điều hòa VIPNgồi mềm điều hòa
Ngồi cứng điều hòa
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Ngồi mềm điều hòa)201.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Ngồi mượt điều hòa)211.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Nằm khoang 6 cân bằng T3)243.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Nằm khoang 6 cân bằng T2)261.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Nằm khoang 4 ổn định T2)272.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
Hỗ trợ khách hàng"}" style="font-size:17px" class
Name="mr-1" class="mr-1">1900 2642"}" style="font-size:17px" class
Name="mr-1" class="mr-1">
*
*
*
*
*