Bạn tất yêu nói nước ngoài ngữ trôi chảy ví như phát âm, thừa nhận ngữ điệu, dùng ngữ pháp, dịch "word by word" như tiếng Việt.

Bạn đang xem: 4 điểm khác biệt giữa tiếng việt và anh

Ngữ âm

Người Việt thực hiện tiếng người mẹ đẻ bằng phương pháp ghép các từ, sinh sản thành câu với đoạn. Chúng không có âm gió, âm cuối, nối âm như giờ Anh.

Ví dụ, các phụ âm “p”, “t”, “ch”, “th”, “k” trong tiếng Anh sẽ cần bật hơi. Âm “d” không thể giống “d” giỏi “đ” của giờ Việt. Ngoài ra, “h” là âm câm, không được phát ra trong một trong những từ đặc trưng như hour, heir…

Trong giờ Anh, nối những âm cuối của từ bỏ với nhau là vấn đề bắt buộc. Chẳng hạn như "years old" đọc nối thành "yiər zould". Quy tắc về phạt âm này cần phải ghi ghi nhớ để tiếp xúc tiếng Anh chuẩn như người bạn dạng xứ.


Word-0-4457-4312-1497436924.jpeg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9r
E7k
Uv
Wnnoz-X_Uj7F-Xw" alt="*">