XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Không phải quy chế, không phải kỷ luật, càng không phải là một ông chủ khó tính luôn xét nét, thúc ép nhân viên, nhưng lại có thể biến nhân viên, kể cả những người “cứng đầu”, trở thành những “công dân” tự giác làm việc hết mình, những “đại sứ” mang trong mình “màu cờ sắc áo”, “bản tính”, “bản sắc” của công ty. Công cụ đó chỉ có thể là Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Nhận thức rõ vai trò của “Văn hóa doanh nghiệp – VHDN” trong việc cấu thành nên một tài sản quan trọng nhất của công ty – đó là “đội ngũ”;
– Nhận thức rõ ý nghĩa của “VHDN” trong việc quản lý điều hành của Lãnh đạo công ty – đó là, VHDN là một trong những công cụ quan trọng nhất của Lãnh đạo doanh nghiệp trong việc quản lý điều hành;
– Chuyển giao cho bạn những tư duy mới nhất về “văn hóa” và “văn hóa doanh nghiệp”, cách thức xây dựng VHDN…

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp / Cấp lãnh đạo cơ quan (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc);
-Đội ngũ quản lý cấp trung (các Giám đốc chức năng, các Trưởng / Phó các Phòng, Ban, Bộ phận của doanh nghiệp);
– Những người có mong muốn tìm hiểu về văn hóa; văn hóa doanh nghiệp và các loại hình văn hóa khác nhau;

Phần I: Văn hóa doanh nghiệp là gì?

– Văn hóa là gì?
-Văn hóa tổ chức là gì?
-Văn hóa ngành là gì? Văn hóa nghề là gì?
-Văn hóa kinh doanh là gì? Văn hóa lãnh đạo là gì?
-Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Phần II: Vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp

– Vai trò và lợi ích của VHDN đối với doanh nghiệp
– Ý nghĩa của “văn hóa” trong “quản lý điều hành”:
– Ý nghĩa của “văn hóa xã hội” trong “quản lý đất nước”
– Ý nghĩa của “văn hóa doanh nghiệp” trong “quản lý công ty”

Phần III: Cấu thành của văn hóa doanh nghiệp

– Tầng bề mặt của VHDN
– “Màu cờ sắc áo” của công ty
– Hành xử / hành vi của nhân viên
– Tầng trung gian của VHDN (tầng tương tác)
– Tầng sâu nhất của VHDN
– Hệ tư tưởng chủ đạo (Core Ideologies)
– Hệ giá trị cốt lõi (Core Values)
– “Đức tin” hay cái “Đạo” của DN (Core Belief)

Phần IV: Tinh thần và Phương pháp xây dựng/ thay đổi VHDN

– Hiểu về thực tế “VHDN” hiện nay của công ty
– Cách thức xây dựng (xây dựng mới)
– Cách thức thay đổi (thay đổi cái cũ)

Phần V: Kết quả của quá trình xây dựng hay thay đổi VHDN

– Bản sắc của công ty và cảm nhận của bên ngoài về bản sắc của công ty
– Chuẩn mực hành vi (hay nguyên tắc hành xử) của công ty và cảm nhận của đội ngũ nhân viên về chuẩn mực hành vi của công ty
– Cảm nhận của Lãnh đạo công ty về “Bản sắc” và “Chuẩn mực hành vi” của công ty
– Kết quả “vĩ đại” nhất của quá trình xây dựng hay thay đổi văn hóa doanh nghiệp là gì?

(Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

Mọi thông tin chi tiết về chương trình, Anh/ Chị vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ qua: 

Điện thoại: 0236 3 922 555 – Hotline: 0903 548 333 – 0905 181 999

Email: edutainmentvn@gmail.com

–  – –

Tại Edutainment Viet Nam, bạn có thể quan tâm các khóa học

– Xem thêm: Sếp giỏi không làm tất cả

– Xem thêm: Bí quyết tuyển dụng từ A-Z

– Xem thêm: Train the trainer plus

– Xem thêm: Kỹ năng quản trị cho đội ngũ cấp trung

– Xem thêm: Kỹ năng làm việc nhóm

– Xem thêm: Nghệ thuật chăm sóc khách hàng

– Xem thêm: Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

– Xem thêm: Giao tiếp công sở

– Xem thêm: Trình bày đỉnh cao

– Xem thêm: Điều hành cuộc họp

– Xem thêm: Quản lý mục tiêu và lập kế hoạch

– Xem thêm: Bán hàng facebook

– Xem thêm: Bán hàng zalo

– Xem thêm: Kiểm soát stress